Město pro děti

Chceme, aby naše město bylo plné dětí, které tu prožijí krásné dětství a poté tu založí svou rodinu a postarají se o své rodiče.
Naše vize pro město Proto chceme
Dostupná a rozmanitá nabídka pro předškoláky a jejich rodiče
  • dlouhodobě vyřešit kapacitu školek
  • podporovat mateřská centra, miniškolky, dětské skupinky
Základní školy jsou dobře materiálně zabezpečené a dostupné
  • dlouhodobě vyřešit kapacitu základních škol a sportovišť v souvislosti s výrazným rozvojem města a jeho demografickým vývojem
  • přednostně rekonstruovat tělocvičnu základní školy TGM v Litoli
Široká nabídka mimoškolních aktivit pro naše děti
  • rozšířit Základní uměleckou školu tak, aby pokryla rostoucí zájem dětí
  • podpořit organizace zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže (zájmové, umělecké, sportovní)
  • vytvářet místa k provozování rekreačního sportu (hřiště, klubovny, …)