KDU.breadcrumbs.homeVolební program Město otevřené komunikace

Město otevřené komunikace

Lysá nad Labem je městem nás, obyvatel. Není to město starosty a zastupitelstva. Obracíme se tedy k lyským občanům s výzvou: „Vy jste toto město…“
Naše vize pro město Proto chceme
Každý občan ví, co se ve městě děje, co se chystá
  • zavést otevřenou komunikaci vedení města s jeho obyvateli
  • zveřejňovat program pro jednání zastupitelstva a rady města na internetových stránkách města v předstihu
  • zveřejňovat písemný záznam i videozáznam z jednání zastupitelstva na internetových stránkách města
  • zveřejňovat usnesení z jednání rady města bez prodlení
  • zveřejňovat výsledky jmenovitého hlasování v zastupitelstvu i v radě města
  • aktivně zvát občany, kterých se týká projednávaná problematika, na jednání zastupitelstva
Každý občan i firma ví, kdo pro město pracoval, pracuje a bude pracovat
  • vypisovat výběrová řízení a zveřejňovat jejich výsledky na internetových stránkách města
  • elektronicky zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy města s dodavateli