KDU.breadcrumbs.homeVolební program Město, kde se dobře žije

Město, kde se dobře žije

Lysá nad Labem je město s výraznými historickými kořeny v pěkné polabské krajině s velmi dobrou dostupností z Prahy.
Naše vize pro město Proto chceme
Lysá nad Labem umí pracovat se svým historickým dědictvím
  • využít potenciál bohatého kulturního dědictví města k rozvoji turistického ruchu
  • vytvořit ze zámku reprezentační a kulturní centrum města a vyhledávaný turistický cíl v našem regionu (v případě výstavby nového domova pro seniory)
  • rekonstruovat Králíčkovu kubistickou vilu v Litoli tak, aby se z ní mohlo stát centrum spolkového života této části města
V Lysé nad Labem se daří kulturnímu a spolkovému životu
  • oživit spolkový život ve městě vstřícným přístupem města k potřebám zájmových organizací a jejich akcím (klub seniorů, hasiči, rybáři, mateřská centra, mládežnické organizace, kulturní kluby, …)
  • vytvořit lepší zázemí pro divadelní představení a výstavy výtvarného umění
  • vybudovat klubovny pro spolky a dětská zájmová sdružení v každé městské části
V Lysé nad Labem lze hrát zápas s fandícími diváky
  • vybudovat multifunkční halu pro sportovce
Zdravější život uprostřed zeleně
  • vybudovat menší parky s návazností na dětská hřiště v různých částech města
  • rozšířit zeleň ve městě a jeho okolí, ozelenit příměstské polní cesty a tím snížit prašnost ve městě
  • nahradit prašné a panelové vozovky bezprašným povrchem