KDU.breadcrumbs.homeVolební program

Baví nás utvářet město …

… kde je vstřícná a efektivní radnice

Radnice jako kvalitní zaměstnavatel, vlastní technické služby – ne externí dodavatel, nižší platby za odpad

… kde Středočeský kraj investuje

Zrealizovat obchvat, dokončit nadjezd, rekonstrukce ulic Mírová a ČSA, nový domov pro seniory

… kde se děti všestranně rozvíjejí

Nová MŠ v Litoli, založit DDM, výstavba sportovní haly, rozšířit prostor ZUŠ, technické kroužky, sportovní plácky

… kde dětem v jídelně chutná

Nahrazení Scolarestu zřízením vlastní organizace pro stravování, využití lokálních potravin

… kde mají senioři důstojný život

Dostupnost úřadů a lékařů, bezbariérové město, malometrážní byty, stacionář, domácí hospic, podpora mezigeneračních vztahů

… kde je zdravý vzduch a voda

Snížení prašnosti výsadbou 9 551 stromů ve městě i okolí, rozšíření vodojemu pro zvýšení tlaku vody, připojení vrtu v Kovoně do sítě

… kde se dá dobře nakoupit a zaparkovat

Nový supermarket, rozšíření parkovacích míst

… kde se příjemně tráví volný čas

Přírodní koupaliště na Mršníku v Litoli, kulturní sál, napojení na síť cyklostezek, revitalizace parku u Penny

… kde se bezpečně žije

Vyřešení křižovatky u kina, uzavření nelegálních ubytoven, zákaz herních automatů

… kde se rozvíjí i Litol, Dvorce a Byšičky

Nová tělocvična v ZŠ TGM, ordinace praktického lékaře a kroužky pro děti v Litoli, více pravomocí pro Dvorce a Byšičky