Zpět

Mgr. Alois Zoubek

pedagog, myslivec, trvalý jáhen
(KDU-ČSL)
ženatý, jedno dítě, 73 let

Vzdělání a zaměstnání

Vyučil jsem se nástrojařem a večerně vystudoval strojní průmyslovou školu. Pracoval jsem jako nástrojař, později jako strojvedoucí. Doplnil jsem si vzdělání na pedagogické fakultě a vyučoval jsem strojní obory na střední škole. Před několika lety ve mně dozrálo přesvědčení, že mám vykonávat duchovní službu jáhna a po absolvování Teologické fakulty Univerzity Karlovy jsem přijal jáhenské svěcení.

Záliby a zájmy

Léta se zabývám myslivostí pro její spojení s přírodou. Zajímám se také o památky. Hodně času věnuji práci ve farnosti a v domově pro seniory.