Zpět

Jindřich Ertner

podnikatel, šťastný táta
(bez politické příslušnosti)
manžel, šťastný otec tří dětí, 42 let

Vzdělání a zaměstnání

Pocházím z Krkonoš, z rodiny, která má velmi blízko k zemědělství. Absolvoval jsem střední školu strojní, odkud pramení můj smysl pro detail a zalíbení v technických řešeních. Poté jsem v Liberci vystudoval na Technické univerzitě obor Textilní marketing. Druhé studium mě zavedlo do Německa, kde jsem na univerzitě v Augsburgu vystudoval německou filologii, psychologii a filozofii. Moje pracovní činnost je převážně spojena s německy mluvícími zákazníky, velmi často jsem pak realizátor větších či menších změn.

Lysá a já

Našli jsme si s ženou Lysou nad Labem jako místo, které odpovídá naší představě o ideálním městě pro život rodiny s dětmi. Nejvíce nám učaroval lesík Borek, u kterého jsme před osmi lety postavili dům. Můj zájem o zeleň mě přivedl až do výboru pro obchvat, kde se snažím prosadit rozšíření lesíku Borek jako ochrany před horkem, prašností a hlukem z plánovaného obchvatu v Litoli. Zjistil jsem, že zeleň má v Lysé velký potenciál rozvoje, který doposud nebyl využit.

Záliby a zájmy

Ve volném čase se věnuji našim dětem, zahradě a stromům, které jsem v okolí vysázel. Mám rád přírodu, udržitelnost a dlouhodobost. Věnuji se akvaristice a v malém zkouším rozdílné přístupy, je zajímavé, jak mocná je příroda čarodějka, když jí člověk nepřekáží. Skvělé knihy a dobré příběhy mě provázejí od dětství až do dnešních dnů.

Proč mě Lysá baví?

Protože jsem si Lysou vybral a lidé mě zde přijali. Máme skvělé sousedy, se kterými je radost si povídat a žít. V Lysé vnímám obrovský prostor pro rozvoj a baví mě přiložit ruku k dílu.