KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Vyjádření KDU-ČSL, Kulturně! a Lysá v pohybu ke zrušení zasedání zastupitelstva dne 21.10. 2015
Zpět

Vyjádření KDU-ČSL, Kulturně! a Lysá v pohybu ke zrušení zasedání zastupitelstva dne 21.10. 2015

Přidáno 22. 10. 2015

Pan starosta Jiří Havelka zrušil řádné zasedání zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se mělo konat ve středu 21. října 2015. Posléze tento svůj krok zdůvodnil na svém facebookovém profilu. Na jeho rozhodnutí i uvedené důvody reagujeme společně s našimi koaličními partnery. Nejprve uvádíme text Jiřího Havelky, po něm následují čtyři body našeho vyjádření.

Znění zdůvodnění (FCB profil Jiřího Havelky):

Vzhledem k nepřehledné politické situaci po vypovězení koaliční smlouvy stranami KDU-ČSL, Kulturně! Lysá v pohybu jsem se na základě žádosti některých zastupitelů rozhodl přesunout dnešní zastupitelstvo města na 4. 11. 2015. Tento krok činím s plným vědomím odpovědnosti za chod a správu města. Výše uvedené strany svým rozhodnutím hrubě narušily politickou stabilitu a paralyzovaly chod radnice, aniž by přišly s odpovědným řešením vzniklé situace. Za tuto situaci tedy nesou plnou politickou odpovědnost a měly by z ní vyvodit patřičné důsledky. Mým zájmem i zájmem ODS je udržet fungující radnici, která by měla pracovat ve prospěch všech občanů.

 

Vidíme to jinak:

1) Pravomocí starosty města je zasedání ZM zrušit, tato pravomoc bývá starostou využita v případě, kdy hrozí, že by se nemohla účastnit většina zastupitelů, např. chřipková epidemie. Starosta uvedené žádosti o odložení zasedání některých zastupitelů veřejně nepředložil. O konkrétních závažných důvodech vedoucích ke zrušení termínu zasedání nikoho oficiálně neinformoval. Většina zastupitelů byla přichystána na běžné zasedání, starosta ve stejný den uvítal na radnici hejtmana. 
 

2) Problém i podmínka pokračování koalice s ODS byla jasně stanovena: změna na postu starosty města. ODS toto neakceptovala, proto jsme se rozhodli spolupráci ukončit. Ve spolupráci s ODS si totiž fungující radnici pracující ve prospěch VŠECH občanů představit nedokážeme.
 

3) Pokud je pro starostu a ODS politická situace nepřehledná, neshledáváme to závažným důvodem pro ovlivnění chodu a rozvoje našeho města. Na programu zasedání zastupitelstva byly například změny v územním plánu, úpravy rozpočtu, výkupy pozemků pod trasou obchvatu, které byly tímto krokem zbrzděny a negativně tak ovlivnily životy občanů i rozvoj města. Paralyzují chod radnice i města opravdu subjekty, které vypověděly koaliční smlouvu ODS?
 

4) Plná politická odpovědnost, kterou si samozřejmě uvědomujeme, leží také na straně ODS. Kulturně!, KDU-ČSL i Lysá v pohybu společné řešení má a chtěli jsme ho začít realizovat právě na tomto zrušeném zastupitelstvu. ODS zřejmě řešení nemá. Čím déle a urputněji se však její zastupitelé budou u moci držet, tím déle bude rozvoj města zpomalen. Zrušení zasedání ZM je toho důkazem.