KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Taky se stále ještě těšíte na městský kulturní sál?
Zpět

Taky se stále ještě těšíte na městský kulturní sál?

Přidáno 15. 3. 2016

A na bazén, poštu, parkoviště či hotel, které mají vyrůst v lokalitě bývalé Fruty (dnes Zåhrada)? Také jsem se těšil a vyhlížel, kdy už konečně Ještě stále mám v živé paměti anketu, s jejíž pomocí v roce 2007 zjišťovalo tehdejší vedení města v čele s Jiřím Havelkou, o jaká kulturní, sportovní či veřejně prospěšná zařízení mají občané zájem. Ta nejžádanější pak měl v lukrativní oblasti v centru města vybudovat investor, který jejich stavbu bude financovat z části zisku z prodeje bytů, které zde budou také postaveny. Tak se to tehdy říkalo, tak se o tom psalo, tak jsem to pochopil.

Ve zmíněné oblasti se již delší dobu staví, vznikají nové bytové domy, a to jak na soukromých pozemcích, tak na pozemcích vlastněných městem. V mnohých bytech již bydlí noví obyvatelé. O slibovaném kulturním sále, bazénu ani poště však stále není slyšet.

Po komunálních volbách v říjnu 2014 jsem se stal členem finančního výboru. Z titulu svojí funkce jsem začal řešit, proč v bývalé Frutě zatím vznikají jen bytové domy, ale občanská vybavenost nikde.

Pročetl jsem tedy velmi pečlivě smlouvu, kterou uzavřelo Město Lysá nad Labem s firmou MS Development, a ačkoliv nemám právní vzdělání, získal jsem dojem, že stavební firmu nic nezavazuje k tomu, aby občanskou vybavenost vybudovala. Finanční výbor na základě tohoto mého zjištění navrhl zpracovat právní audit smlouvy. Tento právní rozbor, vypracovaný advokátem Štěpánem Řiháčkem, se projednával na jednání zastupitelstva města v listopadu 2015. Všechna moje zjištění se potvrdila. Firma MS Development není dle smlouvy nijak povinována občanskou vybavenost vybudovat – pokud však zahájí výstavbu, její první etapou musí být realizace občanské vybavenosti (tak jak slíbila ve výběrovém řízení). Zastupitelstvo města tedy uložilo panu starostovi projednat s firmou MS Development úpravu smlouvy.

Za přečtení stojí článek, který vyšel na přední straně Listů 2/2008 (lze volně stáhnout z webových stránek města: Listy 02/2008). Možná by stálo za to, tento článek Jiřího Havelky znovu v Listech otisknout, abychom měli srovnání, co „investor musí v rámci výstavby realizovat“ a co skutečně po osmi letech realizuje.

Taky je vám z toho smutno? Máte pocit, že vás někdo oklamal? Že něco není v pořádku? Také se vám nechce opustit myšlenku na možnost vybudovat v oné skvělé lokalitě to, co v našem městě velmi chybí? Nebo si myslíte stejně jako zastupitel Hynek Fajmon na lednovém pracovním zasedání zastupitelstva, že to prostě jen nevyšlo? Napadá mě ještě spousta dalších, závažnějších otázek: Proč nikdo neohlídal, aby požadavek na výstavbu občanské vybavenosti byl zpracovaný ve smlouvě tak, aby byl vymahatelný? Bylo to z neznalosti, nedbalosti, nebo to snad byl záměr? Existuje zde vůbec politická vůle ke zjednání nápravy?

Přeji panu starostovi, aby v jednáních o nápravě této situace byl úspěšnější než při sjednávání původní smlouvy.

 

Mgr. Karel Marek, člen finančního výboru ZM za KDU-ČSL