KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality PROHLÁŠENÍ KDU-ČSL V LYSÉ NAD LABEM
Zpět

PROHLÁŠENÍ KDU-ČSL V LYSÉ NAD LABEM

Přidáno 11. 5. 2015

Nemůžeme se nevyjádřit k dezinformaci zveřejněné v okresním zpravodaji KSČM Nymburk „Zážeh“, který na počátku května zaplavil poštovní schránky v Lysé.

Pod nadpisem Jak se chovala církev v době nacistické okupace? Posuďte sami... zveřejňuje „Zážeh“ dva snímky neuvedeného původu s hajlujícmi kněžími. Ve spojení s uvedeným nadpisem a bez jakéhokoli komentáře dochází k neodůvodněné paušalizaci a hrubě se zkresluje historická pravda, neboť drtivá většina věřících včetně kněží nekolaborovala a mnozí naopak působili v odboji.

 

V nacistických koncentračních táborech a vězeních trpělo a zemřelo mnoho kněží, řeholnic a řeholníků, pastorů i kazatelů, kteří se postavili bezpráví. Mnoho Židů a jiných pronásledovaných přežilo válku ukryto v klášterech a na farách. Pro Hitlera byli katolíci jedni z hlavních nepřátel, jak o tom svědčí i počty vězňů a obětí z řad aktivních věřících. Jako příklad vzpomeňme alespoň nejvyššího představitele katolické církve v Československu kardinála Josefa Berana, který byl vězněn v nacistickém koncentráku a po roce 1949 ho komunistická STB věznila 14 let v protiprávní internaci.

 

Všude se však najdou nějací kolaboranti – a zvlášť naši komunisté by o tom mohli hodně vyprávět, neboť jimi ovládaná Státní bezpečnost převzala gestapácké udavače, bachaře, spisy i mučicí metody. (A poznamenejme, že mezi jejich oběťmi bylo nemálo duchovních!)

 

Vzhledem k těmto zkušenostem nelze tolerovat okresními komunisty šířenou dezinformaci, která má za cíl podněcovat nenávist na základě politického a náboženského přesvědčení (jak ji definuje § 356 Trestního zákoníku, ev. § 355) a rozdělovat tak společnost.

 

Vážíme si našich padlých, kteří měli komunistické přesvědčení a kteří umírali bok po boku s katolíky, protestanty i Židy za svobodu svého národa a lidskost. Zdravý rozum a cit nám napovídají, že by tito úctyhodní hrdinové odmítli primitivní praktiky vydavatelů „Zážehu“. Považujeme za velmi nedůstojné špinit památku těch, kteří obětovali své životy za druhé, zneužíváním této památky pro zlovolnou lež.

 

Vyzýváme vedení KSČM v Lysé nad Labem, aby se distancovalo od nenávistných výlevů a manipulace veřejným míněním ze strany OV KSČM Nymburk, a to ve jménu zachování smíru v městské pospolitosti.

 

Za MO KDU-ČSL Lysá nad Labem

 

Jan Burian

předseda

 

 

Mgr. Ondřej Vaněček

místopředseda