KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Kvalita pitné vody v Lysé nad Labem
Zpět

Kvalita pitné vody v Lysé nad Labem

Přidáno 12. 1. 2015
Dobrý den Vám všem, kteří hledáte bližší informace ke zveřejněné zprávě o kvalitě vody v Lysé nad Labem.
V prvním řadě bychom rádi poděkovali místostarostovi Ing. P. Eliškovi za zveřejnění této závažné zprávy na Internetu.
 
I nás tato informace zaskočila podobně jako Vás. Posledních několik dnů loňského a začátek nového roku jsme věnovali úsilí získat další informace.
 
Zjistili jsme, že vysoké hodnoty dusičnanů v pitné vodě dodávané do našich domácností, škol apod. jsou překračovány dlouhodobě, aniž by byly informovány rizikové skupiny.
 
Oslovili jsme odborníky na tuto problematiku z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování ČZU a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. 
 
I přes Vánoční čas a oslavy Nového roku jsme získali několik stanovisek, o které bychom se s vámi rádi podělili, některé již byly zveřejněny:
 
  • Dusičnany jsou velice dobře rozpustné ve vodě, nelze je snadno odbourat. Nejsou odstranitelné převařením vody.
  • Voda z vodovodního řádu Lysá nad Labem a okolí nevyhovuje již delší dobu normám pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku, především nedonošených dětí (modrání kojenců).
  • Riziko se netýká plně kojených dětí.
  • Toto riziko nekončí 1 rokem věku. Pro děti starší je obvykle doporučováno užívat nezávadnou vodu alespoň ze 2/3 celkové spotřeby.
Ačkoli tato závažná informace o překročení limitů koncentrace dusičnanů byla doručena na Městský úřad 14. 12. 2014, neprojednávala se na Zastupitelstvu města 17. 12. 2014. Na webových stránkách města byla zveřejněna až 29. 12. 2014.
 
Vzhledem k tomu, že touto nevyhovující vodou jsou zásobeny nejen naše domácnosti, ale i zařízení starající se o naše děti (MŠ, ZŠ), po vedení města požadujeme:
 
  • Okamžité předložení problematiky kvality vody v Lysé nad Labem a okolí vhodně vybranému týmu odborníků k posouzení a jejich doporučení respektovat a realizovat v co nejkratší době,
  • neprodlené informování rizikových skupin,
  • zásadní revizi systému předávání informací o životním prostředí občanům města (Uměli by zastupitelé rychle zareagovat v případě fatálního, život ohrožujícího ohrožení? Je zpracován krizový plán? Existuje telefonní a e-mailový seznam MŠ, ZŠ atd.),
  • zveřejnění smlouvy se Stavokompletem, popř. její revizi,
  • zveřejnění informace od kdy problém s překročením limitních hodnot dusičnanů trvá,
  • zvážit nastavení vodného a stočného adekvátně vůči stávající kvalitě vody.
 
Budeme Vám přinášet další informace.
 
S pozdravem
 
Jan Burian
radní za KDU-ČSL